در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حمایت از عالمان و فرهیختگان عرصه علم و فناوری، تقویت روح بررسی، تتبع و ابتکار در تمام زمینه­های مختلف علمی، فنی و فرهنگی از طریق قدردانی و ارج نهادن بر مقام والای پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز اساسنامه پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی بر شناسایی و حمایت از نوآوران و پژوهشگران تاکید شده است. لذا جهت دستیابی به این اهداف، جشنواره برترین های علوم ورزشی توسط پژوهشگاه علوم ورزشی راه اندازی شده است. این جشنواره رهیافت سنجیده ای برای شناسایی، معرفی و قدردانی از اندیشمندان، پژوهشگران و نوآوران برتر در سطح ملی می باشد.

اهداف و ماموریت های جشنواره

الف. شناسایی و معرفی از اندیشمندان، پژوهشگران و نوآوران و فناوران و استعدادهای برتر برگزیده در حوزه علوم ورزشی در سطح ملی.

ب. ترویج فرهنگ کارآفرینی دانش بنیان و تجاری سازی نتایج تحقیقات در حوزه علوم ورزشی.

ج. تکریم پدیدآورندگان آثار علمی و پژوهشی در حوزه علوم ورزشی.

د. ایجاد ظرفیت‌های انگیزشی و حمایتی و اقبال به پژوهش و نوآوری در حوزه علوم ورزشی.

ه. کمک به تبیین اهمیت، کارکرد و نقش خطیر و مؤثر پژوهش های علوم ورزشی در فرآیند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری ملی در زمینه‌ ورزش ایران.

و. کمک به کاربردی کردن علوم ورزشی از طریق شناسایی مسئله‌ها و نیازهای جامعه ورزشی ایران.