دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دانشگاه گیلان

دانشگاه گیلان

وزارت ورزش و جوانان

وزارت ورزش و جوانان

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی

فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی

فدراسیون ووشو

فدراسیون ووشو

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

کمیته ملی المپیک

کمیته ملی المپیک